Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 22 2012

satisfucktory
Chciałabym Ci wystarczać. Tak idealnie. Pasować do bioder, marzeń i Twojego domu.
Już zawsze. Na zawsze. Być.
— rzuć wszystko i chodź się całować
Reposted fromojkomena ojkomena viatazniebieskimi tazniebieskimi
satisfucktory
7027 55c3 500
Reposted fromtola tola viatazniebieskimi tazniebieskimi

August 21 2012

satisfucktory
Reposted fromqueeni queeni viacrazypolish crazypolish
satisfucktory

August 02 2012

8105 0a6d

I Want To Be A Nobody!

Reposted fromjormungund jormungund viacomics comics

August 01 2012

satisfucktory

Chciałabym być Twoją ulubioną dziewczyną, chciałabym byś myślał, że jestem powodem, dla którego żyjesz tutaj, na tym świecie i chciałabym, aby mój uśmiech był Twoim ulubionym rodzajem uśmiechu, a sposób w jaki się ubieram, najbardziej Ci się podobał. Chciałabym, abyś mnie nie pojmował, a jednak wiedział doskonale, jaka jestem. Chciałabym, byś trzymał mnie za rękę, kiedy jestem zdenerwowana i zła i chciałabym, abyś zawsze pamiętał jak wyglądałam, kiedy pierwszy raz na Ciebie spojrzałam, ale przede wszystkim chciałabym, abyś mnie kochał, abyś mnie potrzebował i chcę, abyś beze mnie czuł się niekompletny i żeby beze mnie Twoje serce było złamane i abyś beze mnie spędził wszystkie noce bezsennie, abyś beze mnie nie mógł jeść i żeby myśl o mnie była ostatnią myślą przed Twoim snem.
Reposted frommasz masz viaJestemTylkoMoja JestemTylkoMoja
satisfucktory
- Przecież można się starać dla siebie.
- Dla siebie to się śpi do południa.
— zomiks.blox.pl
satisfucktory
2722 9548
Reposted fromdoodles doodles viapl pl
satisfucktory

Comics: Well helloooo

Reposted fromsawb sawb vianetcrap netcrap
satisfucktory
Gdańsk
Reposted frompiksele piksele viaJestemTylkoMoja JestemTylkoMoja
satisfucktory
1734 f8a1
Reposted fromdrugs drugs viarollinsonowa rollinsonowa

July 31 2012

satisfucktory
9242 89c8
Reposted fromardesia ardesia viatazniebieskimi tazniebieskimi

July 30 2012

Photo (big fun)


Reposted fromsexnotsex sexnotsex

July 29 2012

satisfucktory
satisfucktory
Adrian Tomine
Reposted fromcharlottinka charlottinka

July 28 2012

satisfucktory
0350 aab3
Reposted fromkwestia-gustu kwestia-gustu
satisfucktory

July 26 2012

satisfucktory

July 25 2012

satisfucktory

July 24 2012

satisfucktory
2544 46f1 500
Reposted fromrocktenner rocktenner vialetshavesex letshavesex
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl